Now showing items 1-1 of 1

  • Arbeidsreg in 'n maatskaplike verband 

    Du Toit, Darcy (Juta Law, 1995)
    Introduction: 'n Regsteksboek is nie bloot 'n uiteensetting van regs reels nie. Dit is, in die eerste plek, 'n seleksie van bespreekingspunte en, terselfdetyd, 'n evaluasie van die selekteerde gegewens wat uitgaan van 'n ...